De geschiedenis van Tennisvereniging Abbekerk

Eind 1972 nam ene heer Netten contact op met het college van burgemeester en wethouders over de aanleg van 2 tennisbanen. In het bestemmingsplan “Parkwijk” stond namelijk een terrein gereserveerd voor de aanleg van tennisbanen. De gemeente stond welwillend tegenover het plan van de heer Netten. Het project bleef echter liggen tot januari 1975, want toen pas werd het duidelijk dat de aanleg voor de gemeente een haalbare zaak was. 

Op 23 januari 1975 werd een oproep gedaan in de Dorpskrant door de heren Kooistra en Konijn om leden te werven. Ongeveer 100 personen schreven zich in. Met dit resultaat werd het college van burgemeester en wethouders aangeschreven en kwam het voorstel eind 1975 in de gemeenteraad. Met algemene stemmen werd dit voorstel aangenomen. De goedkeuring van Gedeputeerde Staten nam nog een jaar in beslag.

In 1976 werd in overleg met de gemeenteraad bepaald welk het type banen er aangelegd zouden worden. Het werd “Polytop”. Op 16 januari 1977 werd tennisvereniging Abbekerk officieel opgericht.Het eerste bestuur bestond uit: de heer J. Konijn, mevrouw G. Poot, heer K. van Kooten, heer G. Gooyaerts en de heer van der Meulen. 

Op 27 september 1977 werden de 2 banen geopend door burgemeester Krom. Het clubhuis was toen nog een oude caravan, dus het werd ook tijd om een echt clubhuis te bouwen. Voor een bedrag van fl. 13.850,25 werd dit clubhuis (genaamd “kleedaccommodatie”) gebouwd. De eerste algemene ledenvergadering werd gehouden op woensdag 15 februari 1978 in het Dorpshuis en werd geleid door de heer W. van der Meulen. Het definitieve bestuur werd gekozen: de heer P. de Jong (voorzitter), mevrouw de Vries-de Ree (sercretaresse), de heer Gooyaerts, de heer C van Kooten (ledenadministratie), de heer J. Schiffer (baankommissaris), de heer Konijn en mevrouw Poot-van Maurik. Er komt een oefenkooi.

Eind 1978 had de vereniging een wachtlijst van 63 personen. Daarom werd besloten een extra baan aan te leggen, waarmee het totaal aantal banen nu op 3 stond. 

In 1978 werd Andre Bommer als tennisleraar aangetrokken om het spelpeil te verbeteren en in november 1979 ziet het clubblad met de naam “Tennisvereniging Abbekerk Clubnieuws” het levenslicht. Het clubblad zou enkele jaren later worden omgedoopt tot "SHOT" en zo heet het blad tot op de dag van vandaag.

In 1980 werd voor het eerst competitie gespeeld bij de KNLTB. Er werd ingeschreven voor de Damescompetitie 1980 en een Herenteam onder aanvoering van “good old” Cees Tensen uit Benningbroek. Er was helaas echter nog weinig jeugd te zien op de banen. Daarom werd op 6 november 1980 een jeugdcommissie opgericht. Die commissie bestond uit Annelies Wilmsen, Fred Fontaine, Dik Sievers en Koen Job en zij moesten ervoor zorgen dat ook de jeugd hun weg kon vinden naar de nog jonge tennisvereniging van Abbekerk.

Na een aantal jaren werd het ook tijd om open toernooien te gaan organiseren. In 1985 werd het eerste open toernooi, het “Noorder-Koggen toernooi” categorie D en E, georganiseerd.

In 1988 vindt er een voorzitterswissel plaats en neemt Andre Spaans het stokje over van de heer de Jong. Ook wordt er in dat jaar een start gemaakt met de bouw van de baanverlichting.

In 1992 gaat de gemeenteraad akkoord met de privatisering van de tennisvereniging en in 1993 worden de banen vervangen voor 3 fantastische kunstgrasbanen. 

In 1994 heeft TV Abbekerk een record aantal leden van 259 senioren en 53 junioren. 

In 1998 wordt het clublogo ontworpen door Laurette Leegwater.

TV Abbekerk wint grasbaan (winter) competitie 1997/1998.

In 2000 het plotseling overlijden van Ray Muskiet. De Westfriese tennis-elite is zeer geschokt en gedenkt hem door in grote getale aanwezig te zijn op de crematie. 

In 2001 werd een CV installatie aangeschaft.  

In 2002 werd het 25 jarig jubileum gevierd met een grote feestavond. 

In 2005 treed het gehele bestuur af. Er vormt zich een nieuw bestuur met als voorzitter Joop Kuperus.

In 2007 bestond de Tennisvereniging 30 jaar. Dit feit werd vorig jaar gevierd met de opening van onze nieuwe kunstgrasbanen. De banen werden officieel geopend door wethouder Jan Enthius uit Nibbixwoud. Deze banen werden opnieuw (net als in 1993) aangelegd door de firma Ubink Sportvelden BV uit Dalfsen. 

Inmiddels bestaan we ruim 45 jaar en zijn nog steeds een actieve vereniging.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 229 599 117

Adres

Plantsoenstraat 6
1657 EB Abbekerk

KVK-nummer

40624288